В сферата на недвижимите имоти екипът на „Георгиев и Колев“ предлага професионално съдействие за сделки с търговски и жилищни имоти:

– изготвяне на всички необходими документи, свързани със сделки с недвижими имоти;

– провеждане на преговори и представителство на клиента пред другата страна, институции, нотариуси и др.;

– правен анализ на имоти – на правото на собственост, наличие на ограничени вещни права или възбрани, претенции на трети лица;

– проучване на статута на имота с оглед устройството на територията – регулации, възможности за застрояване, необходими процедури по промяна на статут и други;

– осъществяване на сделки на управление и разпореждане с имоти;

– съдействие при договаряне на условия по банкови кредити за придобиване на недвижими имоти, изготвяне на договори, ипотеки, пълномощни и др.

– цялостно правно обслужване на строителни компании и предприемачи – от фазата на проучване и закупуване на имота, издаване на разрешения за строеж, въвеждане в експлоатация и продажби на обекти в имота;

Запишете се за безплатна консултация

КОНТАКТИ