Нашият екип предоставя правно съдействие за защита на авторски произведения, изобретения, марки, дизайн. Консултираме клиенти по редица въпроси в сферата на интелектуалната собственост, като правните услуги включват и:

– осъществяване на проучване за марка и патент;

– регистрация на търговски марки;

– подаване на заявка за патенти и полезни модели;

– правни действия при нарушаване правото на търговска марка;

– консултации относно аспекти на авторското право в трудови договори, договори за поръчка, лицензионни споразумения и т.н.

В „Георгиев и Колев“ имаме опит в предоставянето на индивидуални правни решения във връзка с използването на обекти на интелектуална собственост в модерното „онлайн“ общество, включително във връзка с електронната търговия, защитата на личните данни, защитата на потребителите и др.

Запишете се за безплатна консултация

КОНТАКТИ