Предлагаме консултации във връзка с лицензиране на застрахователни дружества, регистрация на застрахователни посредници и брокери, както и за водене на преговори, сключване, изпълнение и прекратяване на застрахователни договори, включително застраховки на корпоративни сделки за придобивания на капиталови инструменти в местни дружества, застраховки на кредитен риск, експортно застраховане и др. Членове на нашия екип са изготвяли правни становища и изпълнявали функции на местни правни консултанти на международни застрахователни компании, осигуряващи застрахователно покритие за сделки за активи в страната.

Имаме опит и в разрешаването на застрахователни спорове по съдебен ред – представлявали сме както застрахователни дружества, така и застраховани корпоративни клиенти по техни претенции във връзка със застрахователни полици.

Запишете се за безплатна консултация

КОНТАКТИ