Адвокатите от нашия екип имат значителен опит във воденето на дела по граждански, облигационни, търговски, административни спорове, както и в производства по несъстоятелност, включително представляват и кредитори в производството по най-голямата банкова несъстоятелност в страната през последните години.

Работили сме успешно за местни и чуждестранни компании като техни процесуални представители пред арбитражни съдилища в страната и в чужбина. Наши адвокати работят по множество арбитражни дела пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и други арбитражни съдилища, като в сътрудничество с български и международни кантори представляват страни по международни арбитражни дела пред водещата арбитражна институция в Европа – Международния арбитражен съд при Международната търговска камара в Париж: https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/icc-international-court-arbitration/

Адвокат Георгиев е автор на научни публикации във водещи международни справочници по арбитражни производства – издания на International Comparative Legal Guide – https://iclg.com/, специализирал е право на капиталови пазари и търговски арбитраж в King’s College London и има богат опит в тази област.

Запишете се за безплатна консултация

КОНТАКТИ