Кантората ни подпомага клиентите си по всички въпроси, свързани с конкурентно право – както изготвяне на вътрешни правила и процедури за съответствие с действащото законодателство, обучения на юрисконсулти за новостите в законодателството и практиката, така и представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд в производства за нарушение на конкурентното законодателство – антитръстови правила, контрол върху сливанията, нелоялни търговски практики, държавни помощи, обществени услуги и услуги от общ икономически интерес. Благодарение на процесуалния ни опит, успяваме да съчетаем теоретичната подготовка с практически решения, ориентирани към изискванията на клиентите и спазване на регулаторния режим, прилаган както от КЗК, така и от Главна Дирекция Конкурентноспособност на Европейската комисия.

По конкретни международни сделки наши експерти са работили успешно с водещи чуждестранни кантори, като понастоящем си партнираме ad hoc и с местни специалисти по конкурентно право, включително дългогодишни експерти в Комисия за защита на конкуренцията.

Запишете се за безплатна консултация

КОНТАКТИ