Кариери

Като млад и развиващ се екип, ние приветстваме колеги, които искат да бъдат част от една модерна адвокатска кантора – в която от определящо значение за подбора на кадри са професионалните качества и отличната теоретична подготовка. Разбира се, специализации в определени области на правото във водещи университети или професионален опит в организации със сходна дейност са предимство, което ще бъде взето предвид. Наред с това, за нас са важни личните качества на кандидатите за работа – стремежът към перфекционизъм, иновативност, лоялност и работна етика. Макар амбицията на потенциалните ни колеги да е от значение, тя не е решаващ фактор – преди всичко държим на способността за работа в екип и нравствените качества, които отговарят на профила на кантората като адвокатски колектив от ново поколение.

В случай че има свободна позиция за член на екипа ни, в този раздел ще бъде публикувана обява за работа. Междувременно, можете да се свържете с нас на посочените в интернет страницата контактни данни.