ЗА НАС

За нас правото е социална физика, призвана да урежда все по-сложните отношения в съвременното общество, а не самоцелен регулатор, който затруднява бизнеса.

Адвокатското дружество обединява адвокати с дългогодишен професионален опит и специализации във водещи университети в света. Нашият екип се състои от юристи, които се отличават не само с добрата си теоретична и практическа подготовка, но и с инициативност, креативност и способност да прилагат индивидуален подход спрямо всеки клиент. Нашето разбиране за модерната адвокатска професия е, че трябва да предложим на клиентите не прост прочит на закона, а да създадем оптималната правна структура за разрешаване на проблемите им, проявявайки творчество и съобразявайки се както със потребностите им, така и със законодателните възможности.

Услугите, които предлагаме, обхващат почти всички правни сфери като особен акцент поставяме върху области като търговско и дружествено право, съдебни и арбитражни производства, капиталови пазари, конкурентно право, недвижими имоти, данъчно право, банкови и финансови сделки, защита на личните данни, обществени поръчки, енергетика, трудово право и др. Стремим се да развиваме кантората в дух на взаимно доверие и уважение, като тези стандарти прилагаме не само в отношенията в екипа ни, но и в тези с нашите партньори. За нас доверието на клиентите ни е преди всичко отговорност, която ни задължава да дадем най-доброто от себе си.

Адвокатското дружество беше отличено от Legal 500 в категорията Firm to Watch

Георгиев и Колев са асоцииран член на