Адвокатско дружество „Георгиев и Колев“ предоставя безплатни правни съвети на български и чуждестранни граждани, пристигащи от Украйна, по въпроси, свързани с влизане и пребиваване на територията на Република България, необходими документи, възможности за установяване и други. В случай че се нуждаете от съдействие за влизане и установяване в България, можете да се свържете с нас на имейл адрес:  ukrainelegalaid@gklaw.bg или на телефон +35924007342

Адвокатская фирма “Георгиев и Колев” предоставляет бесплатные юридические консультации болгарским и иностранным гражданам, прибывающим из Украины, по вопросам, связанным с въездом и проживанием на территории Республики Болгарии, необходимыми документами, возможностями обустройства и т.д. Если вам нужна помощь в связи с въездом и обустройством в Болгарии, вы можете связаться с нами по электронной почте: ukrainelegalaid@gklaw.bg или по телефону +35924007342.

Юридична фірма Georgiev & Kolev надає безкоштовні юридичні консультації громадянам Болгарії та іноземним громадянам, які прибувають з України з питань, пов’язаних з в’їздом та проживанням на території Республіки Болгарія, необхідними документами, можливостями для заснування та іншим. Якщо вам потрібна допомога у в’їзді та поселенні в Болгарії, ви можете зв’язатися з нами за електронною поштою: ukrainelegalaid@gklaw.bg або за телефоном +35924007342.

За нас правото е социална физика, призвана да урежда все по-сложните отношения в съвременното общество, а не самоцелен регулатор, който затруднява бизнеса.

Георгиев и Колев

Създаваме оптималната правна структура за разрешаване на проблемите на нашите клиенти, проявявайки творчество и съобразявайки се както със потребностите им, така и със законодателните възможности